SISTE

ROMERIKE BREDBÅND HAR OVERTATT

Romerike Bredbånd har nå overtatt driften av nett og tjenester fra antennelaget.

Dette innebærer at alle henvendelser heretter skal rettes til Romerike Bredbånd.

Kontaktpunkter til Romerike Bredbånd er:

Telefon: 63 85 37 20
E-post: support@romerikebb.no
Facebook: Romerike Bredbånd as

Se også www.romerikebb.no.